4 demony psychologii handlu – część 2

Euforia

Królowa demonów, Euforia jest stworzeniem, które obiecuje nielimitowane bogactwo i dostarcza nielimitowane cierpienie oraz ubóstwo. Euforia ciężko pracuje by to zapewnić, że bez względu na to, co widzimy, widzimy tylko i wyłącznie perspektywy na nielimitowane profity. To tak jakby handlowiec został w jakiś sposób pobłogosławiony dotykiem króla Midasa, z sukcesem, który jest naturalną konsekwencją naszego rutynowego zachowania.

niebo

W normalnych warunkach euforia ma małe znaczenie dla większości handlowców, jednak wielu z nich jest świadomych, że sukces na rynku forex nie jest zabawką dla dzieci. W sytuacji, gdy niewiarygodne zyski w krótkim okresie czasu są czasem możliwe, takie zyski są zwykle wynikiem długich studiów i praktyki, w czasie, której fałszywe obietnice euforii są udowadniane powtarzalnie poprzez swój brak znaczenia. W przypadku osoby początkującej, która nie posiada takiego zaplecza ciężkiej pracy i studiów, euforia może być rezultatem ciągu operacji wykonanych z sukcesem, jako, że handlowiec stopniowo dociera do takiego wierzenia, że jego rozumienie mechanizmów rządzących rynkiem jest bez zarzutu, a jego analiza tak dobra, że nie można się do niej przyczepić.

Kluczem tutaj jest wiedza, że pierwszy przypadek wykonania analizy, do której nie można się przyczepić jest początkiem z założeniem, że żadna wiedza nie jest taką bez zarzutu. W konsekwencji odnoszący sukcesy analityk czy handlowiec jest zawsze sceptyczny, co do wartości jego wyjaśnień, jednakże nie może oprzeć się pragnieniu działania według nich, bo bazuje on swoją pracę tylko i wyłącznie na prawach logiki. Potencjał zysku w następnym wykonanym ruchu jest niezależny od tego, jak zyskowny będzie poprzedni ruch. W konsekwencji nie ma sensu w ekscytowaniu się pewnym pasmem zysków: następny ruch może lub może nie być zakończony zyskiem, bazując na tym jak dogłębne były nasze studia na temat rynku.

Dlatego najlepszym sposobem na uniknięcie euforii jest zrozumienie, że pasmo sukcesów czy porażek niekoniecznie wpływa na zysk następnego ruchu, który podejmiemy. Sukces czy porażka w naszym następnym ruchu jest jedynie zależna od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie wyłączyć emocje z naszej analizy sytuacji rynkowej, a w tej wiedzy leży alfa i omega strategii handlu odznaczającego się sukcesem.

Panika

Panika jest przeciwieństwem euforii. W sytuacji paniki, handlowiec widzi nic innego jak tylko straty na rynku z żadną możliwością przeprowadzenia operacji prowadzącej do zysku. Dlatego jest to niesamowicie dziwna droga myślenia na rynku forex, bo kłóci się to z definicją: strata jednej osoby musi być wygraną innej osoby. Kiedy handlowiec traci dużą sumę pieniędzy na długiej operacji walutowej inny handlowiec prawdopodobnie otrzymuje zysk na krótkookresowej operacji w tej samej parze walutowej. Ten fakt sam w sobie powinien pomóc handlowcom w tym by byli bardziej realistyczni w odpowiedzi na działania demona paniki na rynku forex, jednakże doświadczenie pokazuje, że nie zawsze musi być to przyczyna.

Dlatego jakie są właściwie przyczyny paniki, która prowadzi handlowca do złych wyborów? Oczywiście okresy rynkowej niestabilności są najczęstszymi czynnikami uwalniającymi odpowiedź paniki. Kiedy wzrasta fluktuacja cen w częstotliwości i głębokości, wartość przewidywań zmniejszona jest znacznie, Rezultat w postaci spadku poziomu pewności siebie w naszych wyborach handlowych oraz jeśli ten okres trwa dostatecznie długo, nie do uniknięcia emocjonalny rezultat to panika w większości przypadków.

Panikujący handlowiec popełnia wszystkie możliwe do popełnienia błędy, jakie mógłby popełnić działając na emocjach. Będzie zamykał zyskowne pozycji w oczekiwania na to, że szybko się odwrócą, a swoje poniesione straty odnotuje o wiele później. Nie będzie w stanie wykonać logicznej analizy sytuacji i w zamian będzie ofiarą mentalnej iluzji czy ,,potencjalnego” scenariusza. Jedynym arbitrem sukcesu czy porażki handlowca jest oczywiście rynek, jednak dla panikującego handlowca są to wszystkie rodzaje wyobrażonych punktów odniesienie, nierealne sytuacje, które konstytuują główne kryteria dla doradzania, jedyny zysk z danej operacji.

Wpływ paniki jest o wiele bardziej zwiększany przez dźwignię a szkody spowodowane przez to są zintensyfikowane strategią gęstych przystanków.

Podsumowanie

By radzić sobie z problemami związanymi z psychologią handlu, musimy z pewnością zminimalizować role emocji kierujących naszymi decyzjami handlowymi. By zminimalizować tą rolę emocji, musimy zrozumieć, że sukces czy porażka nie są związane ze szczęściem, ale są logiczną konsekwencją naszych własnych wyborów. Omówiliśmy wcześniej, że jest praktycznie niemożliwym by mieć niepodźwignięte konto kompletnie wyczyszczone w konsekwencji jednej operacji. Jeśli handlowiec kończy jakiś etap swojej kariery w sytuacji pustego konta, jako rezultatu wielu straconych operacji, ciężko powiedzieć o szczęściu czy szansie, jako będącej przyczyną takiej katastrofy.

Dźwignia jest w całości pod kontrolą właściciela konta, może on ustawić ją na jakiejkolwiek wartości oczywiście, jeśli może żyć z konsekwencjami takiego ruchu. Dźwignia zwiększa potencjał zysku czy straty danej operacji, jednak oprócz tego intensyfikuje również emocjonalny aspekt handlowania. W konsekwencji intensyfikacja nacisku emocjonalnego może być najbardziej niebezpiecznym i negatywnym wpływem na dźwignię.

Najlepszym sposobem na radzenie sobie z problemami emocjonalnymi jest wypracowanie sobie logicznego podejścia do operacji handlowych. Najlepszym sposobem na wypracowanie sobie takiego logicznego podejścia do operacji handlowych jest rozumienie mechanizmów rynkowych i sił, które kierują aktywnością ekonomiczną bezpośrednio. Na tej stronie staraliśmy się dać Ci przynajmniej podstawowe zrozumienie tych czynników, na podstawie, których możesz budować swoja własną strukturę wiedzy by rozwijać swój potencjał umiejętności dążenia do sukcesu na rynku forex.

p59

Category: Ciekawostki

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

Read previous post:
Cztery demony psychologii handlu

Chcemy podsumować podstawowe lekcje w naszej szkole krótką rozprawą na temat psychologii handlu i jej efektu na zyski oraz straty...

Close