Pary walutowe i ich charakterystyki

Oczywiście nie możemy handlować walutami nie wiedząc o nich. Jest wiele walut, z których handlowcy mogą wybierać by zlecać operacje i rozwijać swoje portfolia, jednak największa liczba handlowców walutowych koncentruje się na kilku z tych bardziej znanych i popularnych parach takich jak EUR/USD, GBP/JPY, czy USD/CHF, które wszystkie są walutami głównych sił światowych.

pary

Możliwe jest podzielenie walut w kilka różnych grup bazując na wybranych kryteriach, jednak ogólnie rzecz biorąc pozycja kont walutowych i polityka banków centralnych dotycząca stopy procentowej są najważniejszymi wartościami by je klasyfikować. Jeśli spróbujemy podzielić waluty na podstawie finansowej trafności i polityki ekonomicznej, poniższa analiza jest jedyną wiarygodną kategoryzacją.

Waluty rezerwowe

Są to waluty krajów, które mają pozycję dominującą w globalnych transakcjach ekonomicznych. Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki to najważniejsze siły, których waluty wypełniają skarbce banków centralnych na całym świecie. Pośród nich, rola japońskiego jena, jako waluty rezerwowej zmalała od lat 90, a w przypadku Euro ta rola znacząco wzrosła od momentu wprowadzenia tej waluty. Pośród wszystkich tych zmian, jedynie dolar amerykański pozostał, jako jedna główna waluta, która ma największą przewagę ponad wszystkimi innymi w alokacjach walutowych banków centralnych. Z około trzema czwartymi globalnych rezerw forex zdenominowanych w dolarze amerykańskim, jest on walutą rezerwową na całym świecie.

Dla handlowców regułą opartą na doświadczeniu jest ta mówiąca o tym, ze waluty rezerwowe, jako grupa charakteryzują się generalizowaniem, warto też wspomnieć o tym, że istnieje tu pewne pole odchylenia pośród zachowania różnych walut, jednak w kontekście finansowej struktury globalnej ekonomii, aktywność ekonomiczna zwykle prowadzi do obfitości w obszarze zapasów rezerw walutowych podczas rozkwitu wzrostu ekonomicznego.

Waluty surowcowe

Waluty takie jak dolar australijski i kanadyjski, real brazylijski, rand południowo afrykański, rubel rosyjski, które są jednostkami monetarnymi związanymi z narodami eksportującymi surowce, są nazywane walutami surowcowymi. Jest to szeroki wybór różnorodności pośród walut surowcowych w kontekście balansu handlowego czy ekonomicznego wyrafinowania. Jednak z powodu wysokich niestabilności walutowych generowanych przez postępowania związane ze sprzedażą surowców, wartość tych walut mocno jest zależna od zdolności utrzymywania się na określonym poziomie globalnego rynku surowców.

Waluty exporterów

Waluty takich narodów jak Singapur, Japonia, Chiny, z dużymi rezerwami forex zakumulowanymi poprzez operacje eksportowe nazywane są walutami eksporterów. Wartość tych walut jest związana silnie ze zdrowiem globalnej ekonomii. Jako, że polegają na osobach z zagranicy w kontekście zdolności ekonomii do utrzymywania się na określonym poziomie, jakiekolwiek zakłócenie dla zdrowia globalnego systemu finansowego może skutkować konsekwencjami dla tych narodów. Jednakże z powodu ich sporych rezerw forex, są oni na dobrej pozycji by wywierać wpływ na jakikolwiek szok ekonomiczny lepiej niż większość ich partnerów.

Waluty wysokiego ryzyka

Te mogą właściwie przynależeć do każdej z powyższych kategorii. Waluty wysokiego ryzyka są walutami narodów z wysokimi deficytami (budżetu lub operacji handlowych), i wysokimi stopami procentowymi. Przykładami mogą być rumuński lej, waluty krajów leżących nad Bałtykiem czy Turcji. Te waluty zwiększają swoją wartość w chwilach rozkwitu gospodarki, kiedy kapitał z gospodarek rozwijających się jest kierowany do ich aktywów, a ich wartość zmniejsza się w chwili recesji czy kryzysów, jako, że kapitał globalny wyzbywa się ryzykownych aktywów.

Podsumowanie

Pomimo, że opis powyżej może brzmieć prosto i skrótowo, zawiera on większość z podstawowych konceptów, które są ważne dla handlowców walutowych. Kluczem do sukcesu w karierze handlowej jest uważna ewaluacja szeroko dostępnych danych i wypracowanie zdyscyplinowanej i prostej strategii, która może być użyta by wykorzystać te informacje dla uzyskania zysku. Jak przetwarzamy te dane? Jakie rodzaje narzędzi używamy by wydobyć sens z szeroko dostępnych i skomplikowanych informacji, które musimy przerobić by generować sygnały handlowe? Jest to przedmiot analizy forex, którą omówimy w następnym rozdziale.

p59

Category: Metody

Leave a Reply




If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.

Read previous post:
Mechanika Handlu Online

Po przejrzeniu podstawowych konceptów, rozważmy jak rozpoczynać operacje i spójrzmy na kilka podstawowych sposobów na kontrolowanie ryzyka oraz zarządzania naszymi...

Close