Warunki

Handel w obszarze wymiany zagranicznej i działania na marży niesie za sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni może działać przeciwko tobie jak również na Twoją korzyść. Zanim zdecydujesz się zainwestować w wymianę zagraniczną powinieneś uważnie rozważy Twoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia jak również Twój apetyt na ryzyko.

Decyzje w zakresie zakupu, sprzedaży czy handle w obszarze papierów wartościowych i innych aktywów wiąże się z ryzykiem i powinny być wykonywane w oparciu o wykwalifikowanych doradców finansowych. Jakikolwiek handel w obszarze papierów wartościowych czy innych aktywów wiąże się z ryzykiem poważnych strat. Praktyka ,,Dnia Handlowania” wiąże się ze szczególnie wysokimi ryzykami i może spowodować, że stracisz poważne sumy pieniędzy. Zanim podejmiesz jakikolwiek program handlowy, powinieneś skonsultować się z doradcą finansowym. Rozważ uważnie czy taki sposób handlowania jest odpowiedni dla Ciebie w świetle Twoich możliwości finansowych i umiejętności do radzenia sobie z ryzykami finansowymi.

Żadna informacja czy opinia zawarta na tej stronie nie może być brana za radę czy ofertę w zakresie kupna czy sprzedaży jakiejkolwiek waluty, własności czy instrumentów finansowych czy usług. Opinie wyrażone na forbinatrix.pl należą do indywidualnych autorów i niekoniecznie są zbieżne z opiniami serwisu forbinatrix.pl czy osób nim zarządzających.

Forbinatrix.pl nie weryfikował dokładności czy pokrycia w faktach jakiegokolwiek twierdzenia czy oświadczenia wykonanego przez jakiegokolwiek niezależnego autora. Forbinatrix.pl nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty czy szkody włączając w to bezwzględnie jakiekolwiek straty zysków, które mogą wyniknąć bezpośrednio czy pośrednio z użycia czy polegania na informacjach zawartych na tej stronie. Dawne aktywności nie są wskaźnikiem czy też gwarantem dla przyszłych aktywności.

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych, które nie są zarządzana przez forbinatrix.pl. Linki do stron internetowych stron trzecich są udostępniane jedynie dla Twojej wygody i informacji. Strony internetowe stron trzecich nie są kontrolowane przez forbinatrix.pl I nie jesteśmy odpowiedzialni za ich treść czy dokładność tych stron czy produktów czy usług oferowanych poprzez te serwisy. Umieszczenie linku na tej stronie internetowej nie oznacza, że forbinatrix.pl popiera te strony internetowe stron trzecich.